Fordons- och transportprogrammet

Personbilstekniker på Volkswagen Bromma

Här möter du personbilstekniker / bilmekaniker Maid Burnic som jobbar på Volkswagen Bromma inom Din Bil Sverige. Maid utbildade sig på Bergstrands fordons och transportprogram till personbilstekniker. I utbildningen är praktik ett dominerande inslag och Maid gjorde sin praktik på Din Bil Bromma. När han avslutade sin utbildning på skolan fick han direkt erbjudande om fast anställning på Volkswagen Bromma.