personbilsteknik

Stolta VUX-elever på Yrkesplugget

På ett halvår har de lärt sig grunderna i personbilsteknik på Yrkesplugget. Nu tar praktiken vid ute i verkligheten. Möt Johan, Stavros & Henrik som utbildar sig till personbilstekniker på Yrkesplugget Vuxenutbildning och gör sin praktik på BILIA.