Personbilstekniker på Bavaria

Oscar Sundwall, personbilstekniker på Bavaria Danderyd

Här möter du personbilstekniker Oscar Sundvall som jobbar på Bavaria i Danderyd. Oscar utbildade sig på Yrkespluggets fordons och transportprogram till personbilstekniker. I utbildningen är praktik ett dominerande inslag och Oscar gjorde sin praktik på Bavaria. När han avslutade sin utbildning på skolan fick han direkt erbjudande om fast anställning på företaget.

Se hans berättelse, kanske kan detta vara ett jobb för dig. Läs mer om utbildningen via länkar ner till höger på webbsidan.

 

Med en utbildning i personbilsteknik har du en trygg och spännande tid framför dig som kvalificerad bilmekaniker.

En dag på jobbet som personbilstekniker / bilmekaniker kan innebära att du ena stunden arbetar med den senaste datatekniken och i den andra plockar isär en riktigt gammal motor. Ingen dag är den andra lik och det är en fördel om man är lite av en problemlösare med fantasi.

Självständigt arbete

Arbetet som bilmekaniker innebär att genomföra service, göra felsökning och reparera. Då elektroniken i bilar ökar, utgör elreparationer en stor del av arbetet. Arbetet är ofta databaserat då moderna bilar innehåller datorer som styr till exempel bromsar och motorsystem.
Som bilmekaniker arbetar man mycket självständigt och är nästan alltid specialiserad på vissa moment.

Stor efterfrågan på bilmekaniker

Utbildningen innehåller alla de arbetsmoment och metoder som behövs för att kunna reparera både moderna och äldre personbilar. På Yrkespluggets personbilsteknik arbetar vi med de senaste programmen för felsökning vilket är ett viktigt arbetsmoment. Att hitta ett fel i en bil kan ibland ta längre tid än att åtgärda själva felet.
Hos oss arbetar du självklart med flera olika bilmärken. Men i yrkeslivet specialiserar sig en del mekaniker och arbetar bara för ett märke.En bransch som ökar i framtiden är den tunga trafiken. Där kommer efterfrågan på bilmekaniker vara stor.

Vill du senare studera vidare kan du utbilda dig till arbetsledare på yrkeshögskolan. En annan väg är att specialisera dig på hybridmotorer. För att få grundläggande behörighet till högskolestudier så krävs vissa kurser i svenska och engelska. Du har rätt att läsa dem inom ramen för ditt program.

Högskolebehörighet

För grundläggande högskolebehörighet krävs:

  • betyg i alla ämnen och minst 2 250 poäng måste vara godkända. 
  • Gymnasiearbetet ska ingå i de godkända kurserna.
  • Godkänt betyg i Engelska 5 och 6 samt Svenska, alternativt Svenska som andraspråk, 1, 2 och 3.
  • I matematik någon av kurserna 1a, 1b, 1c – Dessa kurser läses inom ramen av individuellt val och utökat program.