Personbilstekniker på Bavaria

Personbilstekniker på Bavaria Danderyd

Här möter du personbilstekniker / bilmekaniker Oscar Sundvall som jobbar på Bavaria i Danderyd. Oscar utbildade sig på Bergstrands fordons och transportprogram till personbilstekniker. I utbildningen är praktik ett dominerande inslag och Oscar gjorde sin praktik på Bavaria. När han avslutade sin utbildning på Bergstrands fick han direkt erbjudande om fast anställning på företaget.