Personbilstekniker på Bilia

Personbilstekniker på Bilia

Här möter du personbilstekniker / bilmekaniker Dan Karlsson som jobbar på Bilia Haga Norra. Dan utbildade sig på Bergstrands fordons och transportprogram till personbilstekniker. I utbildningen är praktik ett dominerande inslag och Dan gjorde sin praktik på Bilia Kista. När han avslutade sin utbildning på skolan fick han direkt erbjudande om fast anställning på Bilia.